martes, 11 de febrero de 2014

Programa das xornadas de inverno: Poda e enxerto

Programa das xornadas de inverno: Poda e enxerto


FRUTICULTURA NA MARIÑA.

Recuperando as variedades locais de froiteiras

Días 22 de febreiro e 1, 8 e 15 de marzo. Lourenzá. 
22 de febreiro:

 11.00 horas: Presentación das xornadas: Por qué recuperar as variedades froiteiras tradicionais?. Cómo facemos?


16.00 horas: Trasplante de froiteiras enxertadas en xornadas anteriores.
1  de marzo.

11.00 horas: A poda de formación. Teoría.


16.00 horas: Práctica de poda de formación


8 de marzo

11.00 horas: Enxerto de cuña en cerdeiras e ameixeiras.

15 de marzo

11.00 horas: Enxerto de cuña en mesa. Mazaeiros e pereiras

O programa pode sufrir cambios derivados de cuestións organizativas.

As partes teóricas van ter lugar no local do SLG de Lourenzá (Rúa Fernández del Riego, nº 5, 1ºC) e as prácticas na finca habitual. 

A acción formativa vai dirixida a persoas que se atopen nalgunha das seguintes situacións:
  • Persoas ocupadas no mundo rural, calquera que sexa o seu réxime de cotización (RETA, SETA, R.XERAL, REASS) incluíndo a todos/as os/as ocupados/as do sector agrario, agroindustrial, Industria/Artesanía e servizos.
  • Familiares (aínda non estando afiliados á seguridade social) de titulares dunha explotación agraria afiliado/a como agricultor/a por conta propia
  • Persoas desempregadas do medio rural.


Non poderían participar como alumnos/as:
  • Menores de 16 e maiores de 65
  • Alumando do sistema educativo xeral, formación ocupacional, programas ocupacionais ou escolas-obradoiros.
  • Traballadores/as das administracións públicas.
  • Pensionistas.
As persoas que non poidan participar como alumnos/as, de estar interesadas, poderán asistir en condición de “ointes”.

As persoas participantes deberán aportar fotocopia do DI, da tarxeta sanitaria e do cupón da Seguridade Social (ou a cabeceira da nómina) do último mes.

Apúntate:
  • Nos teléfonos 982121376 (SLG Lourenzá), 982130615 (SLG Ribadeo) ou 630970132 (Toño)
  • Neste correio
  • Nos locais do SLG da comarca da Mariña

A Xunta Xeral de Socios

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASOCIACIÓN GALEGA DA “FROITA AUTÓCTONA DO EUME

Comunicación ós socios
A Xunta Extraordinaria de Socios celebrarase o día 14/02/14, ás 18:30 en 1ª convocatoria e ás 19:00 en 2ª no local da AGFA en Campolongo, o lado da Asociación de veciños “Breamo”

ORDE DO DÍA

Obxecto da reunión.

-  Ante a solicitude de baixa presentada polo presidente, por motivos persoais, e necesario a presentación de propostas para cubrilo posto ata a cebracion de eleccións.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASOCIACIÓN GALEGA DA “FROITA AUTÓCTONA DO EUME
Comunicación ós socios
A Xunta Xeral de Socios celebrarase o día 14/02/14, ás 19:30 en 1ª convocatoria e ás 20:00 en 2ª no local da AGFA en Campolongo, o lado da Asociación de veciños “Breamo”
ORDE DO DÍA
Obxecto da reunión.
1. Actividades e xestión realizadas no exercicio anterior.
2. Planificación de actividades para o 2014
3. Aprobación contas do ano 2012/13 e previsións do 2014
4. Aprobacion da cota de socio.
5. Rogos e preguntas

Un saudo
A Directiva