miércoles, 15 de agosto de 2012

Novos socios e socios novos

Se tes interes pola froita da nosa terra e estas disposto a votar unha man, na difusión da asociación participando nas esposicións, e por colocar a froita das nosas hortas donde se merecen, xa sabeso que tes que facer......INCORPORACIÓN DE NOVOS SOCIOS

Procedemento para asociarse:
1.-  Estar interesado en asociarse e identificarse cos fins da Asociación.
2.-  Estar disposto a participar e colaborar nas actividades da Asociación.
3.-  Adquirir o compromiso de cumprir cos Estatutos.
4.-  Solicitar por escrito axuntando os seguintes datos persoais:
Nome e apelidos:
Dirección:
D.N.I.:
Teléfono:
E-mail:
5.-  Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida (art. 6, punto 3 dos estatutos).
6.-  Unha vez recibido a confirmación facer o ingreso da cota anual de 15 euros (juveniles 1 euro) e comunicalo a Asociación. A partires de esta comunicación estará dado de alta como socio numerario de todo dereito.

Conta da AGFA do Eume para facer o ingreso:
Novagalicia Banco:
Entidade               Oficina            DC      Nº de conta
  2091                     0217              17        3040005356


Correo electrónico para comunicarse con a Asociación:   agfaeume@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario